• Vĩnh Hằng Thánh Vương
  • Tác giả: Tuyết Mãn Cung Đao
  • Trạng thái: Đang ra
  • Số chương: 3161
  • Chương cuối: Chương 3177
  • Thể loại: Tiên Hiệp

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Đánh giá: (3.85/5)
Trời ghét chi tài, gọi là thiên tài.

Thiên tài bên trong Long Phượng người, có thể phong yêu nghiệt.

Linh căn không trọn vẹn thiếu niên nhân tộc, được nữ tử thần bí truyền thụ một bộ vô thượng yêu Điển, đạp vào con đường tu hành.

Từ đó, một đời yêu nghiệt quật khởi tại Thiên Hoang, khiến Tiên Ma run rẩy, Chư Thánh cúi đầu.

"Ta nguyện tận diệt trong lòng bất bình, cầu cái suy nghĩ thông suốt, khoái ý ân cừu!"
(Xem thêm)
Truyện Tiên Hiệp hay
1
2
3
4
6
7
8
9
10
1
5
7
8
9
1
2
3
4
6
7
8
9
10