Từ Hôm Nay Trở Đi Nuôi Cổ

Đánh giá: (0/5)
[Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Nhanh, Cổ Đại ]

Phong Vân xuyên qua một thế giới thuộc về Cổ Sư, ở thế giới này, Cổ Sư có khả năng dung hợp Linh Trùng, biến thành Cổ Trùng cường đại hơn.

Nhưng mà xác xuất khả năng dung hợp Trùng cực kỳ thấp, dù thử vài chục lần cũng khó mà thành công. thậm chí dung hợp ra Cổ Trùng mạnh mẽ chỉ có xác xuất 0.1%.

May mà hắn có một Thần Đỉnh có thể nhân đôi vật liệu, khiến cho hắn không cần quan tâm tới xác xuất thành công, vì vậy hắn dung hợp ra một loại Cổ Trùng cực kỳ khủng bố.

[Trùng Ách Vận ]+ [ Xà Hạt ] = [Đoạt Mệnh Cổ ]

[ Tửu Trùng ]+ [ Hầu Nhi Tửu ]= [ Tửu Cổ ]

[ Kim Hành Trùng ]+ [ Mộc Hành Trùng] + [Thủy Hành Trùng] + [Hỏa Hành Trùng] + [Thổ Hành Trùng] = [Cực Linh Hỗn Độn Cổ]

Tinh Nguyệt Cổ, Huyết Nha Cổ, Phệ Hồn Cổ, Hóa Thân Cổ, Đại Mộng Xuân Thu Cổ...
(Xem thêm)
Truyện Dị Giới hay
3
4
5
6
8
9
1
2
4
5
6
7
8
9
10