• Tốt Nhất Con Rể
  • Tác giả: Lâm Vũ Giang Nhan
  • Trạng thái: Đang ra
  • Số chương: 2307
  • Chương cuối: Chương 2319
  • Thể loại: Đô Thị

Tốt Nhất Con Rể

Đánh giá: (3.85/5)
Người khi chết sau đó sẽ có ý thức sao? Sẽ, bởi vì ta trải qua. Trên thế giới này thật có quỷ sao? Có, bởi vì, ta chính là. Mượn thể trọng sinh về sau, phát hiện hắn có một cái đẹp đến ngạt thở lão bà, ngủ, hay là không ngủ?
(Xem thêm)
Truyện Đô Thị hay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10