• Tiêu Sơn Tráng Sĩ
  • Tác giả: Khái Hưng
  • Trạng thái: Hoàn thành
  • Số chương: 49
  • Chương cuối: Chương 49
  • Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiêu Sơn Tráng Sĩ

Đánh giá: (3.8/5)
Tác giả: Khái Hưng

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giới thiệu:

Tiêu Sơn Tráng Sĩ, viết 1940 (có tài liệu nói 1936), là tác phẩm dài nhất của Khái Hưng, trên bốn trăm trang và cũng là tác phẩm công phu nhất của ông, nó đã làm sống lại một giai đoạn lịch sử cách đây hai trăm năm, thời Lê mạt sơ, dưới triều Cảnh Thịnh năm thứ năm (1797), tức Nguyễn quang Toản lên ngôi 1792.
(Xem thêm)
Truyện Kiếm Hiệp hay
1
2
3
4
6
7
8
9
10
1
4
5
6
7
8
9
10
1
3
4
5
6
7
8
9
10