• Thiên Châu Biến
  • Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
  • Trạng thái: Đang ra
  • Số chương: 245
  • Chương cuối: Chương 80
  • Thể loại: Khác Tiên Hiệp

Thiên Châu Biến

Đánh giá: (4/5)
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Tiên HiệpMỗi người đều có bản mạng châu, sau khi thức tỉnh, hoặc là Ý Châu, hoặc là Thể Châu, tựa như một vòng xuyến xoay quanh hai cổ tay. Thiên Châu lại tựa như song bào thai vậy, khi Ý, Thể song châu cùng xuất hiện trên người, đây là Thiên Châu.

Tu luyện Thể Châu giả gọi là Thể Châu Sư, tu luyện Ý Châu giả gọi là Ý Châu Sư, mà tu luyện Thiên Châu giả tất nhiên gọi là Thiên Châu Sư vậy. Thiên Châu Sư cảnh giới cao nhất là thập nhị song châu, vì thế mà quá trình tu luyện của nó cũng được gọi là Thiên Châu Thập Nhị Biến. Nhân vật chính của chúng ta chính là một vị tu luyện Thiên Châu Biến, hắn là một cung tiến thủ.
(Xem thêm)
Truyện Tiên Hiệp hay
1
2
3
4
6
7
8
9
10
1
2
3
4
6
7
8
9
10