Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên

Đánh giá: (2.75/5)
Văn án:

Đây là một tu tiên văn, không phải trạch đấu văn.

Nữ chủ có một hệ thống giả phụ trợ tu tiên.

Hệ thống giả là một cửa hàng, một trong những bàn tay vàng của nữ chủ.

Nữ chủ tên là Lâm Tuyết, nam chủ hiện tại cũng không biết là ai, quên đi không rối rắm.
(Xem thêm)
Truyện Tiên Hiệp hay
1
2
3
4
5
7
8
9
10
1
2
3
4
6
7
8
9
10