• Luân Hồi Nhạc Viên
  • Tác giả: Na Nhất Chỉ Văn Tử
  • Trạng thái: Đang ra
  • Số chương: 2692
  • Chương cuối: Chương 2672
  • Thể loại: Xuyên Không

Luân Hồi Nhạc Viên

Đánh giá: (3.35/5)
Tô Hiểu ký kết Luân Hồi khế ước, tiến vào các thế giới chấp hành nhiệm vụ.

Hắn từng thấy một cái thế giới băng diệt thành tro bụi, cũng từng cùng bị quên đi vương giả cầm đao mà chiến.

Quạ đen đang thầm thì, cự thú dưới vực sâu rít gào.

Hoan nghênh đi vào, Luân Hồi nhạc viên……
(Xem thêm)
Truyện Xuyên Không hay
1
5
7
8
9
1
2
3
4
5
7
8
9
10