Lâm Thị Lang Cố

Đánh giá: (4.75/5)
Lâm Thị Lang Cố

Tác giả: Huyền Tiên

Editor: Esley (TrầnGia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương

Nội Dung: Hào thế gia, Hợp đồng tình yêu, Giới giải trí, Tình yêu và hôn nhân, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, từ diễn thành thật.
...
CP: Thanh lãnh cấm dục ngự tỷ X tao bao (bựa bựa) ngạo kiều nữ vương

Cả hai đều là ngự tỷ đầy dã tâm, ngọt văn, HE

Giả thiết: Hôn nhân đồng giới.
(Xem thêm)
Truyện Đô Thị hay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10