Hí Quỷ

Đánh giá: (3.1/5)
Văn án:

Ban ngày đi dương lộ, ban đêm đi quỷ lộ.

Doãn Nguyên dựa vào nghề gia truyền tổ tông nhiều đời truyền thụ, kiếm tiền nhờ vào người chết.

Rồi một ngày, nửa đêm canh ba lại nhặt được một người trên quỷ lộ.

Thế rồi công việc của anh từ đấy dần dần vượt ra khỏi quỹ đạo.

Hồng y nữ quỷ, Vu cổ bí thuật.

Án oan sai dây dưa ngàn năm.

Còn người thanh niên mỹ mạo tuyệt sắc chưa hề già đi kia,

Hết thảy là sao?

Vì cái gì mà mọi thứ đều hướng tới cậu thiếu niên anh nhặt về.

======
(Xem thêm)
2
4
5
6
7
8
9
10