Hàng Long Quyết

Đánh giá: (4.6/5)
Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Giới thiệu:

Hoài Trúc Quân Lạc Thanh Từ là một nhân tài kiệt xuất, thiên phú xuất chúng, một nhân vật có tiếng tăm tại giới Tu Chân, ở Thiên Diễn Tông còn là một tồn tại khiến người nhìn lên ngưỡng mộ và kính trọng.

Nguyễn Ly cũng là một nhân tài hiếm có, vừa xuất hiện đã khiến các trưởng lão muốn thu nhận làm đồ đệ, có điều nàng rất rõ ràng hướng về Hoài Trúc Quân, người đang ngồi trên cao, lạnh lùng, mỹ lệ, tựa như một khối băng được điêu khắc tỉ mỉ"Ta muốn nàng làm sư tôn của ta!"

Trong trận chiến Đồ Long năm đó, Lạc thanh Từ xuất hiện đã ngăn cơn sóng dữ, được người tu đạo xưng tụng là thần nhân. Chỉ tiếc nàng lãnh tâm lãnh tình, thiết diện vô tư, vì vậy đệ tử trong tông chỉ có thể đối nàng từ xa kính ngưỡng, không dám vọng tâm tư nửa phần.

Một mực vị Tiểu Đồ Đệ kia vốn không được người chào đón, lại không quản gian nan mà đạp khó tiến lên.

Chúng nhân đều cảm khái: Tấm gương của chúng ta!

Trong phòng Hoài Trúc Quân, Tiểu Đồ Đệ nhưng đã trèo lên đùi của ngài rồi!
(Xem thêm)
1
2
3
4
5
7
8
9
10