Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục

Đánh giá: (4.85/5)
Tác giả: La Kiều Sâm

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Thám Hiểm

Giới thiệu:

Sinh hài linh, tránh dương quan. Thai đủ tháng, đặt hối danh. Mười hai tháng, cống nến hương, đỡ âm linh!...

Tôi kế thừa truyền thống từ bà nội, trở thành thầy đỡ linh.
(Xem thêm)
Truyện Đô Thị hay
3
4
5
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10