Cấp Trên Quá Quyến Rũ

Đánh giá: (5/5)
[Edit][BHTT] Cấp Trên Quá Quyến Rũ
Tác giả: Mị Cốt
Thể Loại: Hiện Đại, 419, BHTT, 1x1, HE
- --- Văn án:
Dụ Tình Không chưa từng nghĩ tới mình sẽ uống say rồi cùng một nữ nhân 419, càng không có nghĩ tới người này lại là cấp trên mới của mình...

Về sau, nàng ban đầu còn nghĩ ngoài công việc ra thì nên cùng đối phương phân rõ giới hạn, tiếp tục làm một Tiểu Bạch dương thẳng tăm tắp, nhưng mà cấp trên không chỉ có da trắng-mỹ mạo-vũ mị-lại đa tình, lại còn luôn trêu chọc cùng câu dẫn nàng... Dưới sự hấp dẫn trí mạng như vậy, quan hệ của các nàng liền không thể khống chế mà bắt đầu hướng phía XX OO điên cuồng đi lệch...
(Xem thêm)
Truyện Bách Hợp hay
2
4
5
6
7
8
9
10