Bảy Điều Ước Của Tân Ma Vương

Đánh giá: (3.5/5)
Tên khác: Cuộc sống bình đạm dưới âm phủ của Ma Vương và Diêm Vương.aka. Lucifer has seven wishes.

Tác giả: LinhTheGirl

Thể loại: bách hợp, khác

Giới thiệu:

Dưới mười tám tầng đất tăm tối ấy, ta tự hỏi liệu loài quỷ có biết yêu?

Truyện thuộc hệ liệt: [Cố sự năm xưa]

Couple chính: Thanh niên mới biết yêu x Nữ hoàng ngủ trong lâu đài
(Xem thêm)
Truyện Bách Hợp hay
2
3
4
6
7
8
10