Ai Đưa Cơn Mưa Tới

Đánh giá: (0/5)
Tác giả: Ry Hoàng

Thể loại: truyện ngắn, đô thị, hiện đại, cưới trước yêu sau, Ngược tâm, HE, hiện đại, tổng tài....

*Lưu ý: Truyện không giành cho những trái tim yếu đuối, mong manh...không thể nuốt trôi thì xin lướt ngang đời nhau, tránh chửi nhau, tổn thương nhau, xin cám ơn!!????????

"AI ĐƯA CƠN MƯA TỚI
DỘI MÁT CÕI LÒNG TÔI
ĐỂ TÂM HỒN ĐỔI MỚI
SẼ KHÔNG CÒN ĐƠN CÔI"
(Xem thêm)
Truyện Đô Thị hay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10