• Ta Thật Không Còn Át Chủ Bài
  • Tác giả: Thế Mạt Cáp Giả  
  • Trạng thái: Đang ra
  • Số chương: 273
  • Chương cuối: Chương 85
  • Thể loại: Võng Du

Ta Thật Không Còn Át Chủ Bài

Đánh giá: (/5)

tag: cẩu thả lưu, não bổ đế
Tên gốc : Ta Thật Không Còn Át Chủ Bài

Trùng sinh đến 《 Đăng Tiên 》 Open Beta trước đó thế giới, Bạch Ẩn thành một cái không có hệ thống, không có người chơi bảng, thường thường không có gì lạ NPC.

Vì tại hậu kỳ phiên bản diệt thế thiên tai, cùng hỗn loạn lập trường người chơi trong tay sống tạm.

Bạch Ẩn dốc lòng tu hành, đầy đủ lợi dụng hết thảy ưu thế tăng cường tự thân, mở rộng lá bài tẩy của mình, lo trước khỏi hoạ!

Địch nhân: "Ngươi đã dùng ra bốn mươi tám tấm át chủ bài, có hết hay không a!"

Bạch Ẩn: "Ta cam đoan, đây là cuối cùng một trương."
Thằng main chuyên tu quẻ bói ,cẩn thận (sợ chết) tới mức chuẩn bị cả N phương án dự phòng,bói đến mức từng câu nói,từng câu trả lời cũng đến lạy (つ≧▽≦)つ
Cảnh giới : Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể ,Độ Kiếp
Pháp bảo :Hạ phẩm (trắng), trung phẩm (lam), thượng phẩm (tử), cực phẩm (kim).

✨CẦU HOA✨ CẦU ĐÁNH GIÁ✨CẦU NÉM GẠCH VÀO MẶT✨

(Xem thêm)
Truyện hay