Ta Không Phải Là Dã Nhân

Đánh giá: (/5)
Lần này, không hỏi thành tích, chỉ hỏi bản tâm, lần này chỉ muốn thật tốt viết sách một lần, lần này viết là hy vọng, viết chính là mộng tưởng sâu nhất trong lòng ta, ta thật sự muốn nghiêm túc cẩn thận xuyên việt một lần, thật sự ở trong mơ sống một lần.

Ta vốn bình thường, tầm thường, thế nhưng, mộng ta lại không có tầm thường chút nào, trước khi ngủ mỗi ngày, ta đều sẽ tiến vào không gian giấc mộng của ta, tại bên trong không gian kia từng chút từng chút sống, một tấc một tấc đi, từ mông trần bắt đầu, chế tạo một cái mộng ảo không gian thuộc về ta, cũng thuộc về tất cả mọi người.

Chỉ là, cái không gian này so với bất kỳ không gian trong một quyển tiểu thuyết nào của ta ngày trước đều lộ ra càng thêm chân thật, càng thêm có tính chất có thể thao tác.

Cái này nguyên bản không phải là giới thiệu tóm tắt quyển sách này, tóm tắt giới thiệu trâu bò hơn cái này rất nhiều, chỉ là không biết bên ngoài thư phòng tửu quỷ về muộn nào đang hát 《 Mục Mã Thành Thị 》, không biết hắn chạy mấy cái lão bà, hát tê tâm liệt phế như vậy.

Không biết thế nào, lại có thể để cho ta mập mạp không có tim không có phổi tuổi gần năm mươi này nước mắt ào ào, người a, càng già càng không có tiền đồ.

Sau đó, giới thiệu tóm tắt liền thành cái bộ dáng này, ngài thích hợp nhìn, sách không tốt ngay tại khu bình luận sách mắng ta liền được, ta vẫn là thói quen cũ, rửa tai lắng nghe.

Mặt khác a, thích thiếu niên nhiệt huyết liền làm phiền ngài đi lật xem 《 Đường Chuyên 》, 《 Đại Tống Đích Trí Tuệ 》, 《 Ngân Hồ 》, 《 Hán Hương 》 《 Minh Thiên Hạ 》 sách đặt mua ít nhất đều là hai mươi lăm ngàn trở lên, chất lượng vẫn có bảo đảm, lần này xin cho ta chậm rãi xuyên việt, hạnh phúc xuyên việt, có bức cách xuyên việt.

Ngài lão hữu Kiết Dữ 2 dâng lên----Truyện được dịch bởi Meteor Fantasy tại Mê Truyện Chữ----
P/s: Bản dịch chương mới được đăng tại lúc 2 giờ sáng mỗi ngày.
(Xem thêm)
Truyện Lịch Sử hay