Bắt Đầu Liền Giết Tào Tháo

Đánh giá: (/5)
(nhân vật chính mở võ lực treo, Ô Giang rơi xuống nước, thu hoạch được Bá Vương chi dũng, chương 1: Liền có nhắc nhở, cái kia chút nhìn cái giới thiệu vắn tắt liền phun tung tóe các loại không hợp lý người mời im miệng)

Mang theo một thanh đao mổ heo Lưu Thành, nhìn xem cái kia hai cái nằm trên mặt đất sẽ không động đậy người, lại nhìn cửa một chút chỗ xuất hiện, nắm con lừa đánh rượu trở về, tên là Lã Bá Xa lão giả, trong lúc nhất thời toàn bộ người đều mộng rơi mất, mình ... Có vẻ như ... Làm một kiện phi thường ngưu bức sự tình ...

Mới vừa tới đến cuối thời Đông Hán, mở mắt ra không đến ba mươi giây, liền đem Tào Mạnh Đức giết đi, tiếp xuống nên làm cái gì? !

Tại tuyến các loại, thật rất gấp! ! !
(Xem thêm)
Truyện Lịch Sử hay