• 1840 Indian Trọng Sinh
  • Tác giả: Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua  
  • Trạng thái: Đang ra
  • Số chương: 201
  • Chương cuối: Chương 189
  • Thể loại: Dã Sử Lịch Sử

1840 Indian Trọng Sinh

Đánh giá: (/5)
Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm đầu gối mỹ nhân, năm ngàn năm phong hoa mưa bụi, thị phi thành bại quay đầu không!

Mã Tiếu, trung học vật lý lão sư, sống lại đến năm 1840 nước Mỹ, trở thành một tên Apache tộc người Anh-điêng. Hắn phải cứu mình dân tộc.
(Xem thêm)
Truyện Lịch Sử hay